Pratite nas:

Usluge finansijskog savjetovanja

Klijentima pružamo usluge koje su u funkciji realizacije njihovih ciljeva i odgovora na izazove tržišta sa kojima se svakodnevno suočavaju. Usluge finansijskog savjetovanja odnose se na:

  1. evaluaciju isplativost investicija ili projekta,
  2. upravljanje finansijama i novčanim tokovima,
  3. izradu poslovnih planova,
  4. analizu smanjenja rashoda,
  5. upravljanje rashodima,
  6. finansijsko restrukturiranje.

 

Klijentima pružamo i uslugu finansijskog „dubinskog snimanja“, koja je trenutno jedna od najčešćih finansijskih usluga, tražena prvenstveno prilikom preuzimanja preduzeća ili dijela preduzeća, kada potencijalni investitori imaju potrebu za relevantnim podacima koji utiču na sigurnost i opravdanost ulaganja. Finansijsko „dubinsko snimanje“ klijenti mogu koristiti i prilikom promjene uprave, upravnog ili nadzornog odbora čime novi zainteresovani korisnici (novi menadžment) dobijaju finansijske i nefinansijske informacije o stanju, ali i imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju.

Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.