Pratite nas:

Usluge eksterne ocjene kvaliteta interne revizije

U skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom iz oblasti interne revizije klijentima nudimo dvije vrste eksternih ocjena kvaliteta interne revizije:

 1. samoprocjena s nezavisnom eksternom potvrdom ili
 2. potpunu eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije.

 

Zašto je potrebno vršiti eksternu ocjenu interne revizije? Prvo, zato što je to zakonska obaveza, predviđena Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske i Zakonom o javnim preduzećima. Drugo, eksterna ocjena kvaliteta interne revizije je obaveza definisana međunarodnim standardima, tako da i subjekti koji nisu u javnom sektoru, a koji primjenjuju Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, treba da vrše eksternu ocjenu interne revizije. Treće, standardima je jasno propisano da se izjava revizora „vršimo reviziju u skladu sa standardima“ ne smije koristiti prije nego što to potvrdi eksterni procjenitelj. Da li je to tako u Vašem preduzeću? Odgovorite sami.

I Samoprocjena kvaliteta interne revizije sa eksternom potvrdom

Samoprocjena kvaliteta interne revizije sa eksternom potvrdom podrazumijeva da jedinica (odjeljenje) za internu reviziju ili interni revizor, u skladu sa pravnom i profesionalnom regulativom i dostavljenom metodologijom, izvrši procjenu kvaliteta interne revizije, a naše preduzeće izvrši eksternu potvrdu izvršene samoprocjene.

Samoprocjena kvaliteta interne revizije sa eksternom potvrdom sadrži:

 1. ocjenu usklađenosti interne revizije sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije,
 2. ocjenu usklađenosti interne revizije sa Etičkim kodeksom za interne revizije,
 3. ocjenu usklađenosti interne revizije sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom iz oblasti interne revizije,
 4. ocjenu učinkovitosti funkcije interne revizije, posmatrano s aspekta kreiranja dodatne vrijednosti za organizaciju i
 5. ocjenu ispunjenosti očekivanja ključnih korisnika usluga i rezultata interne revizije u organizaciji.

 

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, prilikom eksterne ocjene koristimo metodologiju preporučenu od strane Instituta internih revizora, a kontrola, između ostalog, obuhvata sljedeće postupke:

 • pregled politika, procedura i praksi koje koristi interna revizija,
 • pregled procesa planiranja interne revizije,
 • diskusija sa ključnim stejkholderima,
 • pregled kompletne dokumentacije interne revizije,
 • pregled strateških i godišnjih planova interne revizije za posljednje tri godine,
 • pregled godišnjih i polugodišnjih izvještaja interne revizije za posljednje tri godine,
 • pregled angažmana interne revizije uključujući i pregled radnih papira, za posljednje tri godine,
 • kompletnu analizu rada i funkcionisanja interne revizije i
 • druge postupke u zavisnosti od nalaza eksternog ocjenitelja.

 

Konačan rezultat je izrada izvještaja u kome se sumiraju rezultati ocjene kvaliteta. Sastavni dio izvještaja su zaključci, preporuke i ocjene koje su u funkciji usklađenosti i uspješnosti rada interne revizije.

II Potpuna eksterna ocjena kvaliteta interne revizije

Potpuna eksterna ocjena kvaliteta interne revizije je obaveza propisana zakonskom i profesionalnom regulativom. Ciljevi koji se ostvaruju potpunom eksternom ocjenom:

 1. davanje mišljenja o usklađenosti aktivnosti interne revizije sa standardima,
 2. davanje mišljenja o usklađenosti aktivnosti interne revizije sa Kodeksom etike,
 3. davanje mišljenja o usklađenosti aktivnosti interne revizije sa zakonskom i podzakonskom regulativom,
 4. ocjena efektivnosti i efikasnosti interne revizije u pogledu povelje; procedura i postupaka, uključujući i program obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta; znanja i iskustva zaposlenih u internoj reviziji; očekivanja odbora za reviziju, izvršnog menadžmenta, ostalih stejkholdera, kao i rukovodioca interne revizije,
 5. razmatranje trenutnih potreba i ciljeva interne revizije, kao i budućih kretanja i ciljeva organizacije u cjelini,
 6. procjena rizika za organizaciju ukoliko se zaključi da aktivnost interne revizije nije efektivna ili ukoliko nije u skladu sa jednim ili više standarda,
 7. identifikovanje mogućnosti za unapređenje aktivnosti interne revizije.

 

U skladu sa Standardom 1312 (Eksterne ocjene), eksterne ocjene moraju se vršiti najmanje jednom u pet godina, od strane kvalifikovanih i nezavisnih ocjenjivača, ili timova za ocjenu izvan organizacije.

 

U skladu sa ranije navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, prilikom eksterne ocjene koristimo metodologiju preporučenu od strane Instituta internih revizora, a kontrola, između ostalog, obuhvata sljedeće postupke:

 • pregled politika, procedura i praksi koje koristi interna revizija,
 • pregled procesa planiranja interne revizije,
 • diskusija sa ključnim stejkholderima,
 • pregled kompletne dokumentacije interne revizije,
 • pregled strateških i godišnjih planova interne revizije za posljednje tri godine,
 • pregled godišnjih i polugodišnjih izvještaja interne revizije za posljednje tri godine,
 • pregled angažmana interne revizije uključujući i pregled radnih papira, za posljednje tri godine,
 • kompletna analiza rada i funkcionisanja interne revizije.

Konačan rezultat je izrada izvještaja u kojem se sumiraju rezultati ocjene kvaliteta. Sastavni dio izvještaja su zaključci, preporuke i ocjene koje su u funkciji usklađenosti i uspješnosti rada interne revizije.

Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.