Pratite nas:

Usluga izrade revizorskih alata i radnih materijala

Radnu dokumentaciju čine svi radni materijali koje je, tokom procesa revizije finansijskih izvještaja, revizor kreirao ili dobio od rukovodstva klijenta revizije, zaposlenih ili trećih strana. Bez obzira na oblik u kome su kreirani i pohranjeni, radni papiri sadrže evidenciju i dokaze koji su dobijeni provođenjem plana i programa revizije, a na osnovu kojih revizor kreira izvještaj i daje mišlјenje, kojim dokazuje da je reviziju planirao i proveo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije.

Stoga, u skladu sa zahtjevima regulative i prakse vršimo izradu standardizovanih revizorskih alata i radnih materijala, počev od kreiranja indeksa radne dokumentacije pa do pojedinačnih radnih materijala i papira.

Svi radni materijali su standardizovani i sadrže sve podatke zahtjevane od strane klijenta.

Za potrebe klijenata vršimo izradu do 100 različitih radnih materijala sistematizovanih na osnovu zahtjeva klijenata. Svaki radni materijal sadrži podatke o licu koje je odobrilo materijal za odlaganje, ali i pozicije za unos pojedinačnih zaključaka za revidirano područje.

Konačno, za svaki radni materijal je navedeno ko je izvršio unos podataka, a ko je izvršio pregled i kontrolu.

Svi radni materijali su povezani (linkovani) tako da je kretanje kroz materijale brzo i jednostavno.

Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.