Pratite nas:

Naučni i istraživački radovi

Na ovoj stranici prikazani su pojedini naučni radovi, dok opširnije podatke o drugim radovima možete dobiti putem naših kontakt informacija. U nastavku izdvajamo sljedeće radove:

 1. Janjić, D., Primjena CAPM modela prilikom određivanja cijene akcijskog kapitala u Republici Srpskoj, Acta Economica 19, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2013.
 2. Janjić,   D., Mogućnost primjene portfolio teorije na tržištima kapitala Srednje i Jugoistočne Evrope, Financing 03/13, Banja Luka, 2013.
 3. Janjić, D., Banjalučka berza: kritički osvrt na tržište kapitala Republike Srpske, Finrar 10/13, Banja Luka, 2013.
 4. Janjić, D., Procjenjivanje tržišne vrijednosti opcija primjenom binomnog modela, Financing 01/14, Banja Luka, 2014.
 5. Janjić, D., Praktični okvir Blek-Šolsovog modela vrednovanja evropske kol opcije: ekonomska i matematička interpretacija, Acta Economica 21, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2014.
 6. Janjić, D., Fundamenalna analiza u funkciji vrednovanja akcija preduzeća u Republici Srpskoj, Finrar 5/15, Banja Luka, 2015.
 7. Janjić, D., Primjena modela vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa preduzeća na tržištu kapitala Republike SrpskeActa Economica 24, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2016.
 8. Radivojac, G. i Janjić D., Adekvatnost funkcionisanja berzanskog sistema trgovanja na nerazvijenim finansijskim tržištimaZbornik radova 11. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2016,
 9. Radivojac, G. i Janjić D., Uticaj fundamentalnih pokazatelja poslovanja na kretanje cijena akcija preduzeća na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednostiZbornik radova 11. Kongresa SRRCG, Bečići, 2016,
 10. Janjić D., Vrednovanje konvertibilnih obveznicaZbornik radova 12. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2017,
 11. Radivojac, G. i Janjić D., Finansijska perspektiva Elektroprivrede Republike SrpkseZbornik radova 21. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije republike Srpske, Teslić, 2017,
 12. Radivojac, G. i Janjić D., Model vrednovanja kapitalne aktive u funkciji određivanja očekivanih prinosa na tržištu kapitala Crne GoreZbornik radova 12. Kongresa SRRCG, Bečići, 2017,
 13. Janjić D., Primjena modela diskontovanja dividendi prilikom određivanja cijena akcija na tržištu kapitalaZbornik radova 22. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije republike Srpske, Teslić, 2018,
 14. Radivojac, G. i Janjić D., Komparativna analiza prinosa prilikom ulaganja u obveznice na tržištu kapitala Crne Gore i Republike SrpskeZbornik radova 13. Kongresa SRRCG, Bečići, 2018,
 15. Radivojac, G. i Janjić D., Dometi optimizacije strukture kapitala u cilju poboljšanja finansijskog položaja preduzeća u Republici SrpskojZbornik radova 14. Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanja SRRRS, Teslić, 2019