Računovodstvene usluge

U skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji klijentima pružamo različite računovodstvene usluge. Računovodstvene usluge prije svega obuhvataju:

 • – vođenje glavne knjige,
 • – vođenje pogonskog računovodstva,
 • – vođenje blagajne i blagajničkog poslovanja,
 • – obrada izvoda,
 • – kalkulisanje cijena proizvoda i usluga,
 • – obavljanje platnog prometa,
 • – obrada plata zaposlenih,
 • – obračun i prijava PDV-a,
 • – obračun i prijava poreza na dobit,
 • – obračun i prijava poreza na dohodak,
 • – obračun i prijava taksi i drugih doprinosa,
 • – izrada finansijskih izvještaja,
 • – edukacija klijenata povodom novih propisa,
 • – konsultacije u vezi finansijskog stanja firme i drugo.
Kontaktirajte nas