Pratite nas:

O nama

Ko smo mi

Društvo za konsalting, vještačenje, finansije, računovodstvo i reviziju d.o.o. Doboj osnovano je 2019. godine.

Naša misija

Pružanje profesionalnih usluga poslovnog i finansijskog savjetovanja, vještačenja, računovodstva i revizije.

Naša vizija

Poštovanje specifičnih ciljeva, potreba i zahtjeva klijenata i realizacija istih je naš strateški cilj.

Privredno društvo VS Consulting društvo za konsalting, vještačenje, finansije, računovodstvo i reviziju d.o.o. Doboj osnovano je 2019. godine. Skraćeno poslovno ime je VS Consulting d.o.o. Doboj.

 

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

VS Consulting je konsultantsko društvo, osnovano od strane ovlašćenog revizora i vještaka ekonomske struke Vladimira Stanimirovića, koji se prije osnivanja društva duži vremenski period bavio poslovima koji zahtijevaju posjedovanje:

 • licence ovlašćenog revizora,
 • rješenja o imenovanju vještaka ekonomske struke,
 • licence sertifikovanog računovođe i
 • mnogim drugim poslovima (stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, web dizajnera, marketing konsultanta Google partnera i slično).

 

Opširnije o vlasniku i osnivaču pogledajte na ličnoj internet prezentaciji (Online Business Card) osnivača www.stanimirovic.com.


Pored Vladimira Stanimirovića, u našem društvu je angažovan i mr Dragan Janjić, koji je zajedno sa Vladimirom Stanimirovićem, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, na smjeru u kome se izučava oblast koja se direktno ili indirektno primjenjuje i u oblasti ekonomskog vještačenja (smjer: Poslovne finansije, bankarstvo i osiguranje). Pored poslova vještaka ekonomske struke, Dragan izvršava izrade svih vrsta studija iz domena ekonomske struke. Opširnije o Draganu pogledajte ovdje.

Vizija i misija društva odnose se na pružanje profesionalnih usluga poslovnog i finansijskog savjetovanja, vještačenja, računovodstva i revizije, uz nastojanje da poštujemo specifične zahtjeve i potrebe klijenata. Poštujući specifične ciljeve i potrebe klijenata nastojimo i realizovati naš strateški cilj, a to je proaktivan pristup njihovim potrebama.

 

Osnova proaktivnog pristupa i realizacije cilja je profesionalna usluga čije osnovne elemente čine:

 1. primjena znanja i iskustva,
 2. primjena zakonskih propisa,
 3. nezavisno, nepristrano i dosljedno postupanje,
 4. visoki profesionalni standardi,
 5. odgovornost,
 6. timski rad, saradnja i partnerski pristup,
 7. prilagodljivost klijentu i
 8. usmjerenost ka rezultatu uz optimalno korišćenje resursa.

 

Prilikom pružanja profesionalnih usluga društvo, ali i zaposleni i angažovani kadrovi, primjenjuju stečena znanja i iskustva, a posebno sljedeće licence, sertifikate i rješenja:

 1. sertifikat i licencu  ovlašćenog revizora (Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Ministarstvo finansija Republike Srpske),
 2. sertifikat ovlašćenog internog revizora (Udruženje internih revizora),
 3. sertifikat i licencu ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru Republike Srpske (Ministarstvo finansija Republike Srpske),
 4. licencu sertifikovanog računovođe (Savez računovođa i revizora Republike Srpske),
 5. sertifikat o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije (Udruženje internih revizora),
 6. rješenje o imenovanju vještaka ekonomske struke (Ministarstvo pravde Republike Srpske),
 7. druge licence i rješenja poput stečajnog upravnika, ovlašćenog Google partnera za pružanje usluga Google oglašavanja i mnoge druge.

NEKI OD NAŠIH KLIJENATA

Poštujemo naše klijente

Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.